Al Masjid Al-Aqsa yang dalam arti harfiah berarti Masjid terjauh adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam yang terletak di kompleks bangunan suci kota lama Yerusalem (Yerusalem Timur).  Kompleks ini dikenal oleh umat Islam sebagai Al-Haram As-Syarif (tanah suci yang mulia), dimana di dalamnya selain bangunan Masjid Al-Aqsa juga terdapat Masjid Kubah Batu As-Shakhrakh (The Dome of The Rock).  Masjid Al-Aqsa (yang berarti keseluruhan dari kompleks bangunan di Al-Haram as-syarif) di Yerusalem ini juga merupakan kiblat shalat pertama bagi umat Islam pada zaman Nabi sampai dengan 17 bulan setelah Hijrah ke Madinah saat Nabi mendapatkan wahyu Allah SWT untuk mengubah arah Kiblat ke Masjidil Haram di Makkah.  Tempat ini juga dikenal oleh umat Yahudi maupun Kristen sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount) yang konon adalah letak dari Haikal Sulaiman, tempat paling suci bagi agama Yahudi. 

Menurut kepercayaan Islam, Masjid Al-Aqsa ini adalah Masjid ke-dua yang dibangun di muka bumi ini pada kurun waktu 40 tahun setelah Masjidil Haram di Makkah oleh Nabi Adam AS.  Bangunan ini ditegakkan lagi oleh Nabi Daud AS dan kemudian oleh Nabi Sulaiman AS.  Bangunan ini sempat dihancurkan pasukan Romawi pada tahun 70 M dan kemudian diperbaiki kembali setelah masa Khalifah Umar Bin Khattab pada abad ke-7 Masehi.

Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah r.a. :

"Janganlah bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid: Masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjid Al-Haram (di Makkah) dan Masjid Al-Aqsa (di Palestina)."

(H.R. Bukhari no.1115 dan Muslim no.1397)

Masjid Al-Aqsa

Kubah As-Shakhrakh (Dome of The Rock)

Masjid ini didirikan pertama kali oleh Khalifah Umar Bin Khattab berupa rumah ibadah kecil, namun kemudian diperbaiki dan dibangun kembali oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 M dan diselesaikan oleh putranya Khalifah Al-Walid pada tahun 705 M.

Masjid ini sempat beberapa kali dibangun ulang karena mengalami kerusakan akibat gempa bumi yaitu pada tahun 746 M dan 1033 M.  Terakhir pembangunan dilakukan oleh Khalifah Ali Az-Zhahir pada 1035 M yang bangunannya berdiri hingga saat ini.  

Kubah As-Shakhrakh terletak di tengah-tengah kompleks Al-Haram asy-Syarif di dalam tembok kota lama Yerusalem Timur.  Bangunan kubah ini didirikan pada tahun 691 M di masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan untuk menaungi batu (As-Shakhrakh) yang dipercaya sebagai tempat Rasulullah melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra' Mi'raj.

 

Lihat Paket Umrah Plus Al Aqsa

 

Jamaah Umrah plus Al-Aqsa Salfany Tour berfoto dengan latar belakang Masjid Al-Aqsa di Palestina. Diantara jamaah terdapat Pimpinan Salfany Tour Bapak H. Abu Hanifah Rasyidie (jongkok kelima dari kanan) diapit oleh KH. Asnawi Lc. (jongkok tengah) dan Irjen (Pol) Drs. Bambang Suparno, M.Hum., Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Menko Polhukam (jongkok keempat dari kanan)